13 March 2010

BAHAN BBM PEMULIHAN KHAS

Alhamdulillah, pada tahun ini Kelas Pemulihan Khas telah dibekalkan dengan beberapa Bahan Bantu Mengajar yang sangat efektif. Terima kasih kepada KPM, JPNP, PPD dan pihak sekolah. Semoga berbekalkan bahan ini memudahkan saya mendekati murid pemulihan dan mendedahkan mereka dengan bahan maujud.

No comments: